ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی

این کنفرانس در روزهاي 21 و 22  آبان ماه 1393  در محل تالار اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت http://news.um.ac.ir مراجعه فرمائید.

jkdfhdjh