درباره مرکز

مرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای شمال شرق کشور به عنوان مرکزی پژوهش محور در سال 1386 در دانشگاه فردوسی مشهد شروع به فعالیت نموده است. این مرکز با  اتکا به پشتوانه علمی و تخصصی اعضای هئیت علمی دانشگاه، دانشجویانی را از رشته های مختلفجغرافیا، برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، برنامه ریزی منطقه ای  و دیگر شاخه ها گرد هم آورده است تادر جهت رفع نیازهای پژوهشی کاربردی در زمینه موضوعات شهری و منطقه ای  و تولید دانش گامی بزرگ و ارزنده را بردارد.